Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II w sprawie podziału Gminy Modliborzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych