Dożynki to największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone jest zwykle po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głównie plonu zbóż.

       W dawnej Polsce zwane je także wieńcowem (od najważniejszego ich symbolu wieńca ze zbóż i kwiatów) lub okrężnem (od starodawnego obyczaju objeżdżania pól), zwano je także zażynkiem lub wyżynkiem.
     Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI wieku, a więc od czasów, kiedy na ziemiach polskich rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele majątków ziemskich. Świętowanie poprzedzała jednak ciężka, mozolna praca w czasie żniw.
       Uroczystości dożynkowe, tak w przeszłości jak i obecnie, są okazją do złożenia dziękczynienia za uzyskane zbiory. To także oddanie hołdu mozolnej, wykonywanej w pocie czoła pracy rolnika. Zawsze towarzyszy im chleb i wieniec oraz nastrój radości po ciężkiej pracy.

         Dziękczynienie za tegoroczne plony i pracę rolników powiatu janowskiego, połączone z dożynkami parafialnymi, odbyło się 3 września 2023 r. w Modliborzycach.
         Uroczystości rozpoczęły się korowodem wieńców dożynkowych prowadzonym przez Orkiestrę Dętą z Wierzchowisk, w którym udział wzięły grupy wieńcowe z gmin powiatu janowskiego: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Potok Wielki oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.
          Gminę Modliborzyce reprezentowały delegacje wieńcowe z parafii Brzeziny, Wierzchowiska i sołectwa Zarajec oraz gospodarze dożynek parafialnych – mieszkańcy sołectwa Kolonia Zamek.
         Prezentacja wieńców dożynkowych odbyła się na placu przed kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach. Tam też na ręce gospodarzy tegorocznego święta plonów, Starosty Janowskiego Artura Pizonia oraz Burmistrza Modliborzyc Witolda Kowalika, starostowie dożynek, Ewelina Tylus i Tomasz Muzyka z Kolonia Zamek, przekazali chleb wypieczony z ziarna z tegorocznych zbiorów.
         Następnie głos zabrał Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik witając wszystkich przybyłych na powiatowe święto plonów oraz wyrażając wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę.
        Uroczysta polowa msza święta dziękczynna za tegoroczne plony celebrowana była przez proboszcza parafii w Modliborzycach ks. kan. Marcina Chłopka oraz Dziekana Dekanatu Modliborskiego – Krzysztof Woźniak. Podczas nabożeństwa pobłogosławione zostały wieńce i chleb dożynkowy oraz przekazane dary ołtarza. Oprawę muzyczną mszy zapewnił chór parafialny z Modliborzyc oraz orkiestra dęta z Wierzchowisk.
          Po mszy świętej głos zabrał Starosta Janowski Artur Pizoń, który przypomniał po krótce tradycje święta plonów oraz dziękując wszystkim przybyłym na uroczystości dożynkowe.
        Część oficjalna obchodów powiatowego święta planów zakończyła się symbolicznym dzieleniem chleba, którym następnie wszystkich zgromadzonych częstowali m.in.: Senator RP Grzegorz Czelej, Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik oraz Starostowie Dożynek.


Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznych dożynek powiatowo- parafialnych w Modliborzycach: mieszkańcom sołectwa Kolonia Zamek, pracownikom Urzędu Miejskiego w Modliborzycach,
Gminnej Spółdzielni Pionier, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Modliborzycach, strażakom OSP Modliborzyce, Kołu Gospodyń Wiejskich Wysokie Obcasy.

K.Pyć

DSC6548
DSC6549
DSC6552
DSC6553
DSC6554
DSC6555
DSC6556
DSC6557
DSC6559
DSC6563
DSC6565
DSC6569
DSC6571
DSC6573
DSC6575
DSC6579
DSC6581
DSC6583
DSC6586
DSC6588
DSC6591
DSC6594
DSC6595
DSC6600
DSC6603
DSC6610
DSC6613
DSC6616
DSC6622
DSC6618
DSC6626
DSC6628
DSC6629
DSC6631
DSC6638
DSC6633
DSC6640
DSC6641
DSC6643
DSC6646
DSC6648
DSC6659
DSC6650
DSC6662
DSC6664
DSC6667
DSC6668
DSC6671
DSC6676
DSC6679
DSC6684
DSC6687
DSC6689
DSC6691
DSC6693
DSC6699
DSC6698
DSC6705
DSC6710
DSC6712
DSC6720
DSC6726
DSC6722
DSC6733
DSC6730
DSC6738
DSC6739
DSC6747
DSC6742
DSC6752
DSC6750
DSC6765
DSC6769
DSC6772
DSC6774
DSC6780
DSC6777
DSC6784
DSC6789
DSC6793
DSC6791
DSC6794
DSC6795
DSC6796
DSC6799
DSC6800
DSC6803
DSC6807
DSC6805
DSC6810
DSC6816
DSC6820
DSC6823
DSC6827
DSC6829
DSC6840
DSC6839
DSC6848
DSC6854
DSC6858
DSC6859
DSC6862
DSC6863
DSC6867
DSC6875
DSC6873
DSC6878
DSC6880
DSC6887
DSC6889
DSC6891
DSC6895
DSC6900
DSC6903
DSC6910
DSC6919
DSC6914
DSC6922
DSC6932
DSC6935
DSC6941
DSC6945
DSC6947
DSC6954
DSC6961
DSC6964
DSC6972
DSC6984
DSC6989
DSC6998
DSC7003
DSC7005
DSC7004
DSC7006
DSC7008
DSC7013
DSC7012
DSC7023
DSC7037
DSC7047
DSC7055
DSC7066
DSC7070
DSC7081
DSC7091
DSC7099
DSC7100
DSC7102
DSC7103
DSC7108
DSC7113
DSC7111
DSC7116
DSC7118
DSC7121
DSC7128
DSC7133
DSC7123
DSC7145
DSC7147
DSC7149
DSC7150
DSC7151
DSC7152
DSC7155
DSC7157
DSC7161
DSC7165
DSC7170
DSC7182
DSC7189
DSC7194
DSC7213
DSC7197
DSC7234
DSC7243
DSC7230
DSC7246
DSC7248
DSC7257
DSC7252
DSC7263
DSC7270
DSC7273
DSC7276
DSC7289
DSC7283
DSC7292
DSC7295
DSC7296
DSC7298
DSC7297
DSC7299
DSC7308
DSC7302
DSC7310
DSC7311
DSC7313
DSC7317
DSC7319
DSC7323
DSC7326
DSC7330
DSC7333
DSC7335
DSC7338
DSC7341
DSC7344
DSC7353
DSC7354
DSC7357
DSC7361
DSC7370
DSC7366
DSC7375
DSC7379
DSC7383
DSC7387
DSC7396
DSC7403
DSC7391
DSC7410
DSC7412
DSC7413
DSC7416
DSC7415
DSC7433
DSC7425
DSC7437
DSC7442
DSC7445
DSC7449
DSC7454
DSC7460
DSC7467
DSC7468
DSC7470
DSC7472
DSC7485
DSC7484
DSC7499
DSC7517
DSC7519
DSC6548 DSC6549 DSC6552 DSC6553 DSC6554 DSC6555 DSC6556 DSC6557 DSC6559 DSC6563 DSC6565 DSC6569 DSC6571 DSC6573 DSC6575 DSC6579 DSC6581 DSC6583 DSC6586 DSC6588 DSC6591 DSC6594 DSC6595 DSC6600 DSC6603 DSC6610 DSC6613 DSC6616 DSC6622 DSC6618 DSC6626 DSC6628 DSC6629 DSC6631 DSC6638 DSC6633 DSC6640 DSC6641 DSC6643 DSC6646 DSC6648 DSC6659 DSC6650 DSC6662 DSC6664 DSC6667 DSC6668 DSC6671 DSC6676 DSC6679 DSC6684 DSC6687 DSC6689 DSC6691 DSC6693 DSC6699 DSC6698 DSC6705 DSC6710 DSC6712 DSC6720 DSC6726 DSC6722 DSC6733 DSC6730 DSC6738 DSC6739 DSC6747 DSC6742 DSC6752 DSC6750 DSC6765 DSC6769 DSC6772 DSC6774 DSC6780 DSC6777 DSC6784 DSC6789 DSC6793 DSC6791 DSC6794 DSC6795 DSC6796 DSC6799 DSC6800 DSC6803 DSC6807 DSC6805 DSC6810 DSC6816 DSC6820 DSC6823 DSC6827 DSC6829 DSC6840 DSC6839 DSC6848 DSC6854 DSC6858 DSC6859 DSC6862 DSC6863 DSC6867 DSC6875 DSC6873 DSC6878 DSC6880 DSC6887 DSC6889 DSC6891 DSC6895 DSC6900 DSC6903 DSC6910 DSC6919 DSC6914 DSC6922 DSC6932 DSC6935 DSC6941 DSC6945 DSC6947 DSC6954 DSC6961 DSC6964 DSC6972 DSC6984 DSC6989 DSC6998 DSC7003 DSC7005 DSC7004 DSC7006 DSC7008 DSC7013 DSC7012 DSC7023 DSC7037 DSC7047 DSC7055 DSC7066 DSC7070 DSC7081 DSC7091 DSC7099 DSC7100 DSC7102 DSC7103 DSC7108 DSC7113 DSC7111 DSC7116 DSC7118 DSC7121 DSC7128 DSC7133 DSC7123 DSC7145 DSC7147 DSC7149 DSC7150 DSC7151 DSC7152 DSC7155 DSC7157 DSC7161 DSC7165 DSC7170 DSC7182 DSC7189 DSC7194 DSC7213 DSC7197 DSC7234 DSC7243 DSC7230 DSC7246 DSC7248 DSC7257 DSC7252 DSC7263 DSC7270 DSC7273 DSC7276 DSC7289 DSC7283 DSC7292 DSC7295 DSC7296 DSC7298 DSC7297 DSC7299 DSC7308 DSC7302 DSC7310 DSC7311 DSC7313 DSC7317 DSC7319 DSC7323 DSC7326 DSC7330 DSC7333 DSC7335 DSC7338 DSC7341 DSC7344 DSC7353 DSC7354 DSC7357 DSC7361 DSC7370 DSC7366 DSC7375 DSC7379 DSC7383 DSC7387 DSC7396 DSC7403 DSC7391 DSC7410 DSC7412 DSC7413 DSC7416 DSC7415 DSC7433 DSC7425 DSC7437 DSC7442 DSC7445 DSC7449 DSC7454 DSC7460 DSC7467 DSC7468 DSC7470 DSC7472 DSC7485 DSC7484 DSC7499 DSC7517 DSC7519