W dniu 21 września 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Modliborzycach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

  • Nr 1
  • Nr 2
  • Nr 3
  • Nr 4
  • Nr 5
  • Nr 6