Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Drugich otrzymała dofinansowanie z PZU SA na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych.

Butla MSAZarząd straży złożył wniosek prewencyjny do PZU SA o pomoc finansową na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, który będzie chronił drogi oddechowe strażaków podczas prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych. Na ten cel otrzymali 7 000,00 złotych.
Zakupiony aparat ochrony dróg oddechowych nadciśnieniowy wraz z sygnalizatorem bezruchu stanowiący doposażenie jednostki OSP w Wierzchowiskach Drugich służy realizacji zadania prewencyjnego związanego z ratowaniem życia i mienia ludzkiego, poprzez ograniczenie szkód powstałych w związku z wypadkami i kataklizmami w życiu codziennym mieszkańców.