Burmistrz Modliborzyc, informuje mieszkańców miejscowości Zarajec, Brzeziny, Dąbie, Felinów, Michałówka, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Kolonia, Słupie,  ŻE W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2023 R., OD GODZINY 19:30  BĘDZIE WYDAWANA WODA DO CELÓW PITNYCH: 

  • W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUPIU DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: SŁUPIE, DĄBIE; 

  • W BUDYNKU OSP STOJESZYN PIERWSZY DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: BRZEZINY, STOJESZYN PIERWSZY, STOJESZYN DRUGI, STOJESZYN-KOLONIA; 

  • W BUDYNKU OSP ZARAJEC DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: MICHAŁÓWKA, FELINÓW, ZARAJEC.  

Ochotnicza Straż Pożarna będzie dostarczać wodę do celów bytowych.