Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu się z raportami z badań wody z dnia 08.10.2023r. przeprowadzonymi w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Zarajec Modliborski, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

   W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim w dniu 08.10.2023r. wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Zarajec Modliborskii nakazał kontynuowanie uzdatniania wody w procesie dezynfekcji.

   Woda uzdatniania w procesie dezynfekcji jest przydatna do spożycia przez ludzi.

    Z uwagi na zastosowanie podchlorynu sodu do powyższego procesu, zmianie może ulec jakość organoleptyczna wody tj.: smak i zapach.

   Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Zarajec Modliborski zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Zarajec, Brzeziny, Dąbie, Felinów, Michałówka, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Kolonia, Słupie.