Gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie.

Wsparcie dla gmin, w których frekwencja przekroczy 60 proc. ma stanowić zachętę do aktywnego udziału mieszkańców w wyborach parlamentarnych.

  •  250 tys. zł wsparcia mogą otrzymać gminy o wielkości do 20 tys. mieszkańców na działalność kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych lub orkiestr dętych.

Kolejne

  •  250 tys. zł gmina może otrzymać na działalność zespołów sportowych.

Zgodnie z komunikatem rządu gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

Przypominamy ponadto, że wcześniej został ogłoszony program pn. Bitwa o Remizy, w ramach którego jest możliwość uzyskania 1 mln zł na remont lub przebudowę remizy strażackiej. Środki te może otrzymać gmina licząca do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie.

Nawet 2,5 mln złotych dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach zarządzonych na niedzielę 15 października 2023 r.

Pieniądze trafią do samorządu, ale o tym jak będą wykorzystane zdecydują mieszkańcy gminy.

To środki, które mają wzmocnić lokalnie działające grupy. Koła gospodyń wiejskich i zespoły ludowe dbające o zachowanie tradycji i aktywnie działające w swoim sąsiedztwie. Lokalne kluby sportowe to zaś szansa dla dzieci i młodzieży, żeby rozwijały swoje talenty, korzystając z profesjonalnego zaplecza.

Zadbajmy wspólnie o wysoką frekwencję w Gminie Modliborzyce.