Zespół Szkół w Modliborzycach realizuje projekt ekologiczny „Ziemia naszym domem – wspólnie dbajmy o Nią” dzięki dotacji dla Gminy Modliborzyce w kwocie 74 823,29 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Projekt dofinansowany ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W myśl założeń projektu we wrześniu i październiku zostały przeprowadzone działania:

 • Akcja Sprzątanie Świata
  Uczniowie kl. VIA, VI B, VIIA, VIIB i VIII pod opieką nauczycieli zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, postanowili posprzątać okolice Modliborzyc z uwzględnieniem segregacji odpadów. W ramach realizowanego projektu „Ziemia naszym domem – wspólnie dbajmy o Nią” . Uczniowie podczas akcji rozdawali ulotki informacyjne społeczności lokalnej.

 • Piknik Ekologiczny.
  Wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej, zabawy, tańce to program występu uczniów podczas Ekologicznego Pikniku Rodziny, na który przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Modliborzyce, Seniorzy z DD ,,Senior +”, rodzice uczniów klas 1-3 i przedszkolaki z zerówki. Organizacją i przygotowaniem pikniku zajęli się wychowawcy i uczniowie klas 1 – 3 oraz ich rodzice. Na dziedzińcach przy Zespole Szkół w Modliborzycach powstały ogrody uzupełnione tablicami edukacyjnymi o tematyce ekologicznej dzięki dofinansowaniu z WFOŚIGW w Lublinie. Miejsca te zyskały oblicze edukacyjno – rekreacyjne, gdzie po występie wszyscy udali się na zdrowy poczęstunek.

 • Wyjazdy edukacyjne.
  29 września 83 uczniów przedpołudnie spędziło na warsztatach w Laboratoriach Wiedzy w obiekcie ekspozycyjnym Parku rekreacji ,,Zoom Natury” w Janowie Lubelskim. Z kolei 4 października 85 uczniów, wzięło udział w wycieczce krajoznawczej do Nadleśnictwa Janów Lubelski. Celem wyjazdów było kształtowanie postaw proekologicznych.
  Całodniowe zajęcia lekcyjne o tematyce ekologicznej przeprowadzone przez wychowawców klas 1-3, oraz dwudniowe warsztaty ekologiczne z okazji Światowego Dnia Drzewa zrealizowane z edukatorem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Janowie Lubelskim.
  Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy o tematyce ekologicznej organizowane w Zespole Szkół w Modliborzycach.

  Na potrzebę realizacji powyższych zadań ze środków uzyskanej dotacji z WFOŚIGW w Lublinie został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne: monitor interaktywny, mikroskopy oraz lup oraz nagrody rzeczowe za najciekawsze prace w konkursach.

        W wydarzeniach:
Akcja Sprzątanie Świata uczestniczyło 82 uczniów i 7 nauczycieli
W Pikniku Ekologicznym uczestniczyło 85 uczniów 10 nauczycieli oraz rodzice, przedszkolaki i społeczność lokalna.
W wyjeździe edukacyjnym Zoom Natury uczestniczyło 83 uczniów 6 nauczycieli
W wyjeździe edukacyjnym do Nadleśnictwa Janów Lubelski uczestniczyło 85 uczniów 6 nauczycieli
W dwudniowych zajęciach lekcyjnych o tematyce ekologicznej uczestniczyło 170 uczniów 6 nauczycieli.
W warsztatach z okazji Światowego Dnia Drzewa uczestniczyło 85 uczniów i 6 nauczycieli.

Zespół Szkół w Modliborzycach

0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
15
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 15