Gmina Modliborzyce w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie FELU.08.05, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn. „Polityka Senioralna EFS+”, Nr: FELU.08.05-IZ.00-0001/23, którego Partnerem Wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.