W dniu 15 listopada 2023 r. , w wieku 88 lat, zmarł ks. kan. Józef Brzozowski.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Ś.P. Księdza Kanonika Józefa Brzozowskiego 

wieloletniego Proboszcza Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach,  
pierwszego dziekana Dekanatu Modliborskiego , 
Zasłużonego dla Gminy Modliborzyce.   

Ksiądz Prałat był człowiekiem o wielkiej prawości i skromności, pełny ciepła i dobroci,
życzliwy ludziom i oddany bez reszty swojej posłudze. 
 
W naszej pamięci pozostanie jako osoba życzliwa, dobra, o niezwykłej osobowości,
cenny członek społeczności Miasta i Gminy Modliborzyce.
 

Łącząc się w żałobie i smutku rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia. 


       Ksiądz Prałat Józef Brzozowski urodził się 26 lutego 1935 r. w Orłowie. Jego rodzicami byli Henryk i Zofia z Brzozowskich. Dzieciństwo spędził wraz z rodzicami i rodzeństwem w rodzinnej miejscowości. Tam przeżył koszmar wojny i okupacji hitlerowskiej.  

 Po ukończeniu liceum w Tarnogórze w 1952 r. rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 20.04.1958 r. z rąk bpa Piotra Kałwy.  
Na stanowisku wikariusza pracował w parafiach: Jastków, Borów, Sól oraz Końskowola.  

W 1978 r. otrzymał nominację na proboszcza w Cześnikach. Cały czas pogłębiał swoją wiedzę z zakresu teologii na KUL, w 1973 r. uzyskał tytuł magistra z tej dziedziny.  Decyzją biskupa ordynariusza lubelskiego w 1989 r. ks. Józef Brzozowski został powołany na stanowisko proboszcza parafii w Modliborzycach.  

Za swoje zasługi w 1991 r. został uhonorowany tytułem kanonika honorowego Kapituły Zamojskiej, a w 1993 r. kanonikiem gremialnym Kapituły Konkatedry w Stalowej Woli.   Ks. Józef  Brzozowski w 1997 r. mianowany został przez Stolicę Apostolską Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości - popularnie zwany prałat.   

Po utworzeniu w 1993 r. dekanatu w parafii Modliborzyce z rąk bpa Świerzawskiego otrzymał nominację na stanowisko dziekana.  

W czasie całej swojej posługi kapłańskiej w Modliborzycach ks. J. Brzozowski wykazał duże zaangażowanie w życiu religijnym parafii oraz dbałość o obiekty sakralne. Już w pierwszym roku urzędowania zostało uporządkowane podziemie kościoła oraz dokonano konserwacji obrazów w ołtarzu głównym. W 1991 r. poddano konserwacji dwa boczne ołtarze.  

W latach 1992-1993 pokryto dach kościoła blachą oraz rozbudowano kaplicę w Wolicy Pierwszej. W następnych latach kościół został odrestaurowany na zewnątrz. Wykonane zostały również liczne prace przy budynku nowej plebanii. W latach 1997-2000 zrobiono nowe drzwi przy wejściu głównym, pomalowane zostało wnętrze kościoła, wykonano konserwację i złocenia ambony oraz obudowy tabernakulum. Przeprowadzona została również konserwacja Stacji Drogi Krzyżowej i pozłocono ramy obrazów. W 2001 r. wykonana została renowacja ołtarza głównego z przywróceniem mu pierwotnego wyglądu. W następnym roku przeprowadzony został generalny remont dzwonnicy wraz z podłączeniem napędu elektrycznego do dzwonów.  

Dzięki zaangażowaniu ks. prałata w czerwcu 1998 r. rozpoczęła swą działalność Stacja Opieki Caritas, w 2000 r. powstał Legion Maryi oraz utworzono Koło Przyjaciół Radia Maryja.  

Ks. prałat Józef Brzozowski w czasie swojej posługi kapłańskiej w Modliborzycach był bardzo lubiany i szanowany przez parafian. Nikomu nie odmówił nigdy pomocy i rady, każdy mógł u niego znaleźć wsparcie oraz pomoc w trudnych dla siebie chwilach.  

W 2003 r. przeszedł na emeryturę i jako rezydent mieszkał na plebanii i aktywnie uczestniczył w życiu parafii. 25 czerwca 2017 roku, podczas uroczystej mszy świętej, z rąk władz samorządowych ks. Józef Brzozowski otrzymał zaszczytny tytuł “Zasłużony dla Gminy Modliborzyce”.