Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Księdza Prałata Józefa Brzozowskiego, wieloletniego Proboszcza Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach. Łącząc się w żałobie i smutku rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia.