Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku.

      Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Data 21 listopada upamiętnia spotkanie w 1989 roku w miejscowości Charzykowy, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

     Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach i Burmistrz Modliborzyc składają serdeczne życzenia oraz podziękowania.