Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, szczególnie w nocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach apeluje do mieszkańców gminy Modliborzyce o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, niesamodzielne, w podeszłym wieku, samotnie gospodarujące, chore, niepełnosprawne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa związane z niskimi temperaturami.

Zgłoszenia dotyczące osób potrzebujących pilnego wsparcia należy kierować do niżej wymienionych instytucji:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 8715 108;
- Posterunek Policji w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 58a, 23-310 Modliborzyce, tel. 47 8155 600;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 61, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 8715 014;
- Służby ratunkowe - 112; Pogotowie ratunkowe - 997;
- Całodobową, bezpłatną infolinię (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) z przeznaczeniem m.in. dla osób bezdomnych 987. Dzwoniąc pod wskazany numer można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.

Jest to bezpłatna linia zarówno dla telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.