Burmistrz Janowa Lubelskiego jako Lider Porozumienia międzygminnego z dnia 3 stycznia 2023 r. określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego obejmującej gminy: Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola i Godziszów pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce” działając w oparciu o art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce”.

Strategia obejmuje gminy: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 3 stycznia 2024 r. do dnia 8 lutego 2024 r.
Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce.
Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski: www.janowlubelski.pl, na stronie BIP urzędu oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim w pok. nr 24.

2. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.

3. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej: drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego;
pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego,
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pok. nr 24, tel. 15 87 24 313 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

5. Uwagi zgłoszone po dniu 8 lutego 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.