Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do zamieszczonej informacji dotyczącej trasy przebiegu linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj, informujemy iż aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Koncepcji Programowo Przestrzennej w ramach, których skierowany został do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach wniosek o wydanie opinii wraz z załączeniem planów sytuacyjnych z proponowanym przebiegiem linii kolejowej.

      Prace te rozpoczęły się w związku z podpisaniem przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Wykonawcą Mosty Katowice Sp. z o.o. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik”,.
       Informujemy, że do wyrażenia opinii potrzebne są informacje i wyjaśnienia, w związku z powyższym wystąpimy do Wykonawcy dokumentacji projektowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o zorganizowanie spotkania w celu uprzedniego wyjaśnienia ważnych i istotnych dla Gminy i mieszkańców kwestii z tym związanych.

       Prosimy o zapoznanie się z ww. trasą i zgłaszanie na piśmie do tut. Urzędu uwag i opinii w terminie do dnia 19 stycznia 2024 r.
  
       Po uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień i informacji będziemy wstępnie opiniować przesłane materiały związane z przebiegiem linii kolejowej, dlatego Państwa uwagi i opinie są dla nas tak ważne.

       Ponownie zamieszczamy przekazane przez Wykonawcę dokumentacji plany sytuacyjne z proponowanym przebiegiem linii kolejowej.

Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik

jpg

01_Zarajec

Rozmiar: 8.61 mb
Odsłon : 772
Data dodania: 2024-01-04
jpg

02 Dąbie

Rozmiar: 7.19 mb
Odsłon : 610
Data dodania: 2024-01-04
jpg

03_Słupie

Rozmiar: 8.70 mb
Odsłon : 908
Data dodania: 2024-01-04
jpg

04_Modliborzyce_Janów

Rozmiar: 9.05 mb
Odsłon : 1022
Data dodania: 2024-01-04