W dniu 17 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się spotkanie podczas którego podpisane zostały umowy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach PROW 2014-2020.

           W gronie beneficjentów znalazła się Gmina Modliborzyce, która otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Zamek i Wolica Kolonia (etap I) oraz wymiana zbiornika wyrównawczego na ujęciu wody w m. Węgliska” .
             W podpisaniu umowy udział wzięli: Zdzisław Szwed - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Witold Kowalik - Burmistrz Modliborzyc oraz Barbara Jarosz - Skarbnik Gminy Modliborzyce.
           Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3 387 420,00 złotych, a otrzymane wparcie to kwota 2 754 000,00zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DSC0510
DSC0523
DSC0531
DSC0543
DSC0561
DSC0592
DSC0510 DSC0523 DSC0531 DSC0543 DSC0561 DSC0592