22 stycznia 2024 roku w Zespół Szkół w Modliborzycach odbyło się uroczyste otwarcie Wirtualnej Strzelnicy.

      Otwarcia strzelnicy i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, podpułkownik Piotr Szczepaniuk – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie, Adam Kapusta – Przewodniczący Rady Miejskiej Modliborzycach, Anna Gąska – dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach, ks. Mariusz Gorczyca – wikariusz parafii w Modliborzycach, Agnieszka Hajzer - Przewodnicząca Rady Rodziców w Modliborzycach, Katarzyna Krasowska – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego w Modliborzycach.

        Budowa strzelnicy została sfinansowana ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej oraz środków budżetu gminy Modliborzyce. Całkowita wartość projektu wyniosła 249 897,89 złotych, z czego dotacja celowa MON to 198 934,31 złotych. Zadanie obejmowało wykonanie prac remontowych związanych z przygotowaniem pomieszczenia dla potrzeb wirtualnej strzelnicy oraz wyposażenie strzelnicy wirtualnej.

       Wierzymy, że strzelnica pozwoli użytkownikom na wykształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie bezpiecznego i świadomego posługiwania się bronią.

DSC0721
DSC0620
DSC0623
DSC0627
DSC0635
DSC0641
DSC0647
DSC0638
DSC0650
DSC0652
DSC0661
DSC0694
DSC0663
DSC0705
DSC0712
DSC0714
DSC0720
DSC0724
421825687882119887040954680583515209072402n
DSC0718
4218305368821199903742775271733866784704412n
DSC0738
DSC0721 DSC0620 DSC0623 DSC0627 DSC0635 DSC0641 DSC0647 DSC0638 DSC0650 DSC0652 DSC0661 DSC0694 DSC0663 DSC0705 DSC0712 DSC0714 DSC0720 DSC0724 421825687882119887040954680583515209072402n DSC0718 4218305368821199903742775271733866784704412n DSC0738

Sub galleries

2024Back to 2024