W niedzielę 21 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach odbył się 26. Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek.

Komisja Artystyczna w składzie:
dr Janina Biegalska – historyk, folklorysta – przewodnicząca komisji,
Barbara Nazarewicz – etnograf, wieloletnia dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim,
Andrzej Wojtan – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – sekcja folkloru, redaktor działu kultury „Wieści Rolniczych”,
po wysłuchaniu i obejrzeniu 16 prezentacji, w tym 13 zespołów śpiewaczych i 3 solistów śpiewaków, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

● I miejsce ex aequo otrzymują: Zespół Śpiewaczy „Linowianki” z Linowa (woj. świętokrzyskie) oraz Zespół Śpiewaczy „Chrzanowianki” z Chrzanowa;

● II miejsce ex aequo otrzymują 3 zespoły: Zespół Śpiewaczy „Janowianki” z Janowa Lubelskiego, Zespół Śpiewaczy „Kocudzanki” i Zespół Śpiewaczy „Marianki” z Kocudzy;

● III miejsce ex aequo i 3 przyznano: Zespołowi Śpiewaczemu „Kowalanki” z Kowalina (pow. kraśnicki), Zespołowi Śpiewaczemu „Facelia” z Wierzchowisk i Zespołowi Śpiewaczemu „Zdziłowianki” ze Zdziłowic;

● Pozostałe zespoły: Zespół Śpiewaczy „Borowiacy”, Zespół Śpiewaczy „Kawęczynianki” z Kawęczyna, Zespół Śpiewaczy „Roztoczanki” z Branwi, Zespół Śpiewaczy „Potoczanki” z Potoka Wielkiego oraz Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Samar otrzymały nagrody finansowe za udział w Przeglądzie.

W kategorii solistów śpiewaków Komisja postanowiła przyznać 3 równorzędne nagrody finansowe: Stanisławowi Ślusarskiemu z Lutego, Marii Krasowskiej z Modliborzyc oraz Krystynie Łukasik z Janowa Lubelskiego.

Przyznano również nagrody specjalne:

●Nagrodę specjalną im. Stanisława Fijałkowskiego ufundowaną przez Barbarę Nazarewicz – jurorkę, byłą dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim otrzymuje Zespół Śpiewaczy „Janowianki” z Janowa Lubelskiego.

●Nagrody specjalne im.Włodzimierza Gomółki; twórcy Przeglądu i byłego dyrektora GOK w Modliborzycach , ufundowane i przyznane przez jego przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego otrzymują: Zespół Śpiewaczy „Facelia z Wierzchowisk, Zespół Śpiewaczy „Marianki” z Kocudzy, Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze (występujący poza konkursem) oraz solistka Maria Krasowska z Modliborzyc.

        Podziękowania za sprawną organizację i wspaniałą atmosferę Komisja kieruje do organizatora Przeglądu – Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach oraz współorganizatora – Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej z Nowej Dęby.
        Dziękuje również fundatorom nagród finansowych: Staroście Janowskiemu p. Arturowi Pizoniowi, Burmistrzowi Modliborzyc p. Witoldowi Kowalikowi oraz fundatorom nagród specjalnych.
        Komisja kieruje również podziękowania do sponsora 26. Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek - Zakładu Przetwórstwa Mięsa „Matthias” z Kolonii Zamek.

       Wszystkim serdecznie gratulujemy!

IMG2853
IMG1430
IMG2882
IMG2897
IMG2908
IMG2913
IMG2918
IMG1444
IMG1454
IMG2950
IMG2939
IMG2868
IMG2955
IMG2853 IMG1430 IMG2882 IMG2897 IMG2908 IMG2913 IMG2918 IMG1444 IMG1454 IMG2950 IMG2939 IMG2868 IMG2955