Urząd Miejski w Modliborzycach informuje, iż w dniach od 
01 do 29 lutego 2024 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2024. Wnioski należy składać w pokoju nr 12
(I piętro)
 tutejszego urzędu.