W sobotę, 10 lutego 2024r. na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiece odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do nowego lekkiego samochodu pożarniczego.

Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia służby druhów ochotników w Pasiece, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Modliborzyce. Pojazd został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Fundacji Orlen oraz budżetu Gminy Modliborzyce.
       Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą zbiórką pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Modliborzyce oraz złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Burmistrzowi Modliborzyc - Witoldowi Kowalikowi przez dowódcę uroczystości prowadzoną przez Komendanta Gminnego OSP dh Tomasza Klizę.
      Podczas oficjalnej części uroczystego przekazania pojazdu prezesowi OSP Pasieka dh Piotrowi Kosidle oraz naczelnikowi jednostki dh Pawłowi Białemu dokonali Poseł na Sejm RP pan Jan Kanthak oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik.
      Następnie odbyło poświęcenie samochodu strażackiego przez księdza Jacka Beksińskiego.
      Prezes OSP Pasieka wraz z Naczelnikiem jednostki w imieniu druhen i druhów strażaków złożyli podziękowania posłowi Janowi Kanthakowi i burmistrzowi Witoldowi Kowalikowi za wsparcie zakupu nowego sprzętu.
    Podczas uroczystości wręczone zostały również odznaczenia dla druhów strażaków z OSP Pasieka. Srebrną odznaką za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został dh Jan Szpyra, odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymali: dh Radosław Ślusarski, dh Mateusz Ślusarski, dh Damian Hałabis, dh Grzegorz Jaszyna oraz dh Piotr Suchora.
      W uroczystości wzięły udział jednostki OSP z terenu gminy oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP - Jan Kanthak, Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim - bryg. Tomasz Serwatka, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim - bryg. Piotr Drzymała, Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach - Adam Kapusta, Sekretarz Gminy Modliborzyce - Marzena Dolecka-Jocek, Skarbnik Gminy Modliborzyce - Barbara Jarosz, przedstawiciele Gminnego Kola Pszczelarzy w Modliborzycach z siedzibą w Wierzchowiskach Pierwszych oraz lokalna społeczność.
      Na zakończenie uroczystej zbiórki zaproszeni goście zabrali głos, składając życzenia i dziękując strażakom za ich pracę w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Modliborzyce.

DSC1084
DSC1079
DSC1090
DSC1109
DSC1110
DSC1111
DSC1113
DSC1120
DSC1123
DSC1128
DSC1132
DSC1135
DSC1142
DSC1137
DSC1145
DSC1148
DSC1152
DSC1155
DSC1156
DSC1161
DSC1164
DSC1167
DSC1178
DSC1180
DSC1191
DSC1200
DSC1194
DSC1201
DSC1212
DSC1214
DSC1216
DSC1217
DSC1220
DSC1225
DSC1226
DSC1227
DSC1236
DSC1229
DSC1240
DSC1247
DSC1251
DSC1255
DSC1258
DSC1269
DSC1272
DSC1267
DSC1297
DSC1317
DSC1285
DSC1084 DSC1079 DSC1090 DSC1109 DSC1110 DSC1111 DSC1113 DSC1120 DSC1123 DSC1128 DSC1132 DSC1135 DSC1142 DSC1137 DSC1145 DSC1148 DSC1152 DSC1155 DSC1156 DSC1161 DSC1164 DSC1167 DSC1178 DSC1180 DSC1191 DSC1200 DSC1194 DSC1201 DSC1212 DSC1214 DSC1216 DSC1217 DSC1220 DSC1225 DSC1226 DSC1227 DSC1236 DSC1229 DSC1240 DSC1247 DSC1251 DSC1255 DSC1258 DSC1269 DSC1272 DSC1267 DSC1297 DSC1317 DSC1285