Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku.