Gmina Modliborzyce znalazła się w gronie 30 beneficjentów, którzy otrzymali dofinasowanie projektów w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Uroczyste wręczenie umów odbyło się 20 lutego 2024 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

      Z tej okazji nasz region odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej Aleksandra Kowalska.
    Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego odebrał umowę na realizację zadania pn. „Realizacja Programu Rozwojowego Szkołach Podstawowych w Gminie Modliborzyce”.
     Projekt realizowanym będzie w okresie do czerwca 2026 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym.
     Grupę docelową stanowią uczniowie klas od I do VIII Szkół Podstawowych w wieku 7- 15 lat oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych w Gminie Modliborzyce. Wsparcie jest skierowane łącznie do 190 uczniów (109 dziewczynek, 81chłopców) w tym 55 uczniów (21 dziewczynek, 34 chłopców) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 10 uczniów (3 dziewczynek, 7 chłopców) z niepełnosprawnością oraz 48 nauczycieli (43 kobiet, 5 mężczyzn).

      W Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach wsparcie jest skierowane do 80 uczniów (50 dziewczynek, 30 chłopców) w tym 3 uczniów (3 chłopców) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 1 ucznia (chłopiec) z niepełnosprawnością oraz 30 nauczycieli (28 kobiet, 2 mężczyzn).

     W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich wsparcie jest skierowane do 70 uczniów (40 dziewczynek, 30 chłopców) w tym 20 uczniów (7 dziewczynek,13 chłopców) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 7 uczniów (3 dziewczynek, 4 chłopców) z niepełnosprawnościami oraz 10 nauczycieli (8 kobiet,2 mężczyzn).

    W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym wsparcie jest skierowane do 40 uczniów (19 dziewczynek, 21 chłopców), w tym 32 uczniów (14 dziewczynek, 18 chłopców) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 2 uczniów (2 chłopców) z niepełnosprawnością oraz 8 nauczycieli (7 kobiet, 1 mężczyzna).

     Głównym założeniem projektu jest rozwój kompetencji, umiejętności i zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć dodatkowych (m.in. zajęcia wyrównawcze, rozwijające czy terapeutyczne), a także wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia oraz szkolenia i możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną otrzymają także uczniowie ze specjalnymi potrzebami, a nauczyciele będą mogli doskonalić swoje kompetencje i warsztat.

       Liczba uczniów, którzy nabędą kwalifikacje po opuszczeniu programu - wartość docelowa – 171 uczniów.
       Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu - wartość docelowa - 48 nauczycieli.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 812 100,50 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 690 279,48 zł

DSC1376
DSC1387
DSC1401
DSC1438
DSC1442
DSC1448
DSC1500
DSC1541
DSC1536
DSC1376 DSC1387 DSC1401 DSC1438 DSC1442 DSC1448 DSC1500 DSC1541 DSC1536