23 lutego 2024 r. w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      W eliminacjach wzięło udział 22 uczestników ze szkół podstawowych i liceum z ternu gminy Modliborzyce.
      Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe. W skład pierwszej z nich wchodzili uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, przedstawicielami drugiej grupy była młodzież klas V-VIII, a trzecią stanowili uczniowie klas ponadpodstawowych.
    Najpierw wszyscy uczestnicy pisali test, następnie osoby które osiągnęły najlepsze wyniki w części pisemnej przystąpiły do ustnej część konkursu. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące m.in.: znajomości przepisów pożarniczych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego
    Wiedzę uczniów w tym roku oceniali: dh Witold Kowalik - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Burmistrz Modliborzyc, st. kpt. Tomasz Albiniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, dh Tomasz Kliza – Komendant Gminny OSP i Damian Piotrowski.

      Po podliczaniu wszystkich punktów do etapu powiatowego zakwalifikowali się:
            • I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV): Błażej Skrzypek, Ignacy Lenart;
            • II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII): Julia Walczak, Milena Sajdak;
            • III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe): Filip Taradyś, Katarzyna Krasowska.

       Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Gratulujemy uczestnikom eliminacji gminnych, a reprezentantom naszej gminy w etapie powiatowym życzymy powodzenia i kwalifikacji do dalszych części turnieju.
Dziękujemy również opiekunom dzieci za przygotowanie ich do konkursu.


      Powiatowe eliminacje odbędą się 15 marca 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej straży pożarnej w Janowie Lubelskim.

DSC1576
DSC1577
DSC1579
DSC1580
DSC1586
DSC1591
DSC1588
DSC1598
DSC1603
DSC1613
DSC1697
DSC1706
DSC1719
DSC1707
DSC1725
DSC1751
DSC1761
DSC1768
DSC1776
DSC1829
DSC1576 DSC1577 DSC1579 DSC1580 DSC1586 DSC1591 DSC1588 DSC1598 DSC1603 DSC1613 DSC1697 DSC1706 DSC1719 DSC1707 DSC1725 DSC1751 DSC1761 DSC1768 DSC1776 DSC1829