Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Burmistrz Modliborzyc zapraszają do udziału w konkursie na TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.

         Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce, niezależnie od wieku: osoby indywidualne, szkoły, przedszkola, koła gospodyń, organizacje pozarządowe…

         Konkurs polega na wykonaniu palmy wielkanocnej techniką tradycyjną, czyli bez użycia gotowych elementów o dowolnej wysokości.

         Palmy należy dostarczyć do Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach, do 20 marca 2024 r.. do godz. 16:00.

         Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Niedzielę Palmową 24 marca 2024 r., po mszy św. o godz.12.00.

         Tradycyjnie już zapraszamy mieszkańców i uczestników konkursu na rynek w Modliborzycach o godz. 11.40, skąd przejdziemy w procesji palmowej do kościoła.

         Nagrody zostaną wręczone w dwóch kategoriach:
               • tradycyjna palma wielkanocna – praca indywidualna
               • tradycyjna palma wielkanocna – praca grupowa.

Zachęcamy do udziału!


Regulamin i karta zgłoszeń do konkursu poniżej!