Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Modliborzycach przez Komitety Wyborcze przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach do dnia 8 marca 2024 roku do godziny 15.00 w pokoju nr 16, I piętro.