W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, I piętro, pokój nr 5 odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6