Burmistrz Modliborzyc informuje o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach w terminie do 22 marca 2024 r. (piątek) wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto wszystkich członków gospodarstwa domowego za miesiąc luty 2024 r.
Dochód kwalifikujący do skorzystania z w/w wsparcia nie może przekroczyć kryterium dochodowego:
2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Żywność będzie wydawana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy” w Modliborzycach na podstawie wydanego skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik