4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 80 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. Lubelskiego, z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego 75 zestawów pilarza i 8 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym.


        Wśród jednostek, które otrzymały nowy sprzęt znalazły się: Ochotnicza Straż Pożarna z Modliborzyc, Ochotnicza Straż Pożarna ze Stojeszyna oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Wierzchowiska Pierwszych.
       W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczył Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik oraz prezesi i naczelnicy jednostek OSP: z Modliborzyc- prezes OSP dh Michał Dul oraz naczelnik OSP – dh Rafał Lenart, ze Stojeszyna – prezes OSP Krzysztof Cyran, naczelnik OSP Marcin Ptaszek; z Wierzchowisk Pierwszych – prezes OSP Wojciech Zyśko i naczelnik OSP Janusz Zyśko.
Do jednostek ze Stojeszyna oraz Wierzchowisk Pierwszych trafiły zestawy pilarza, a do OSP Modliborzyce trafił zestaw pilarza oraz przyczepa z namiotem i wyposażeniem logistycznym.

W skład każdego zestawu pilarza wchodzą następujące elementy:
– pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym,
– hełm ochronny głowy z osłoną twarzy i nauszniki przeciwhałasowe
– skórzane rękawice ochronne
– nogawki ochronne
– zestaw klinów do obalania drzewa
– siekiera rozłupująca.
Koszt jednostkowy zestawu pilarza to 2 244,32 zł.
W skład każdego zestawu przyczepy z wyposażeniem logistycznym wchodzą następujące elementy:
– namiot pneumatyczny ratowniczy – 1 szt.;
– agregat prądotwórczy – 1 szt.;
– nagrzewnica olejowa powietrza – 1 szt.;
– łóżko polowe – 10 szt.;
– stół polowy – 1 szt.;
– krzesło polowe składane – 10 szt.;
– przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.;
– przedłużacz elektryczny – 1 szt.;
– rozdzielacz elektryczny – 1 szt.;
– czujnik tlenku węgla – 1 szt.;
– czujnik dymu – 1 szt.;
– gaśnica proszkowa – 1 szt.
– przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.
Koszt jednostkowy przyczepy z wyposażeniem logistycznym to 55 168,58 zł.

Sprzęt został zakupiony i przekazany w ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu.
Całkowita wartość projektu to 130 612 910 zł w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

#FunduszeEuropejskie

IMG-20240404-WA0015
DSC2876
IMG-20240404-WA0013
IMG-20240404-WA0015 DSC2876 IMG-20240404-WA0013