WYBORCO PAMIĘTAJ !
Udając się do lokalu wyborczego aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Brak takiego dokumentu uniemożliwia wydanie przez komisję karty do głosowania i wzięcia udziału w głosowaniu.