W 2023 r. Gmina Modliborzyce pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w sumie 815 000, 00 zł na realizację dwóch projektów obejmujących prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.     

     Z pozyskanych funduszy zostaną zrealizowane następujące prace:

⦁ Renowacja i konserwacja zabytkowego ołtarza Matki Bożej z XVIIIw. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach 505 000,00 zł;

⦁ Renowacja i konserwacja zabytkowego ołtarza p.w. Świętej Rodziny w Kościele Parafialnym w Modliborzycach 310 000,00 zł.

    Realizacją wyżej wymienionych projektów będzie zajmowała się Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach, która ogłosi postępowanie zakupowe celem wybrania Wykonawców.  

    W czwartek, 4 kwietnia 2024 r., miało miejsce podpisanie stosownych umów o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w/w projektów. 

    Ze strony Gminy umowę podpisywali: Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, Barbara Jarosz – Skarbnik Gminy Modliborzyce oraz Marzena Dolecka-Jocek – Sekretarz Gminy Modliborzyce. Parafię reprezentował ks. Proboszcz Marcin Chłopek.

    Prace mają być zrealizowane do końca 2025 r.

 Celem Rządowego Programu jest wsparcie samorządu w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu oraz ochrony przed degradacją i niszczeniem. Dofinansowanie z Programu wynosi maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny 2%.

DSC2890
DSC2904
DSC2909
DSC2923
202404051330230000
Podnagowek202404051559160000
DSC2890 DSC2904 DSC2909 DSC2923 202404051330230000 Podnagowek202404051559160000