Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Modliborzycach sporządzony dnia 8 kwietnia 2024r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Modliborzycach.