Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lubinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego.