Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce.

Burmistrz Janowa Lubelskiego, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) informuje

o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce.

  1. Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opiniami organów właściwych do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 09.04.2024 r. do 02.05.2024 r. na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski.
  2. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
  3. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski: janowlubelski.pl
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego;
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 24, tel. 15 87 24 313 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.
  2. Uwagi zgłoszone po dniu 2 maja 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
  3. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski: www.janowlubelski.pl , na stronie BIP urzędu oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim w pokoju nr 24 w godzinach pracy Urzędu.

docx

Formularz konsultacyjny

Rozmiar: 19.86 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2024-04-11
pdf

Obwieszczenie Burmistrza

Rozmiar: 747.47 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2024-04-11
pdf

Zał. nr 3 Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

Rozmiar: 371.67 kb
Odsłon : 20
Data dodania: 2024-04-11
pdf

Zał. nr 4 Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Rozmiar: 107.72 kb
Odsłon : 33
Data dodania: 2024-04-11
pdf

Zał. nr 5 Klauzula RODO

Rozmiar: 118.50 kb
Odsłon : 21
Data dodania: 2024-04-11