Gmina Modliborzyce znalazła się na 8 miejscu w rankingu opublikowanym w ostatnim numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z dnia 6 kwietnia 2024 roku, wśród 631 podobnych gmin jako jedna o najniższych podatkach lokalnych.

       Corocznie Burmistrz Modliborzyc przygotowując projekty uchwał podatkowych wskazywał konieczność obniżania górnych stawek do jak najniższych z możliwych zgodnie z ustawą i rozporządzeniem Ministra Finansów. Rada Miejska zawsze po pozytywnym zaopiniowaniu przez stałe komisje Rady Miejskiej w Modliborzycach uchwalała na sesji Rady Miejskiej zaproponowane stawki podatków.
       Również na rok 2024 stawki podatków lokalnych uchwalone zostały na poziomie roku poprzedniego pomimo wysokiej inflacji panującej w kraju. Pomimo niskich podatków stan finansów jest dobry, prowadzi się na bieżąco inwestycje, zmniejszając jednocześnie zadłużenia Gminy.