W dniu 15 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z wicewojewodą lubelskim Andrzejem Majem, które dotyczyło dofinansowania inwestycji realizowanych przez gminę z budżetu państwa.

     Dzięki współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie udało się pozyskać środki na inwestycje, z których część już jest realizowana, a kolejne rozpoczną się niebawem, są to m.in.:
- budowa żłobka miejskiego w Modliborzycach,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza,
- remont dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchowiska Pierwsze, Majdan Obleszcze, Węgliska, Wolica Kolonia, Kolonia Zamek-Folwark.

      Łącznie dofinasowanie z budżetu państwa na realizację inwestycji gminnych wyniesie niespełna 5 milionów złotych.

DSC3175
Projekt-bez-nazwy-56
DSC3189
Projekt-bez-nazwy-57