Związek  Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich REGIONY zaprasza na KOLONIE LETNIE.

Dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS otrzymują dofinansowanie w kwocie 1000zł ( na podstawie zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek), czyli wpłacają kwotę 900 zł za 9 dni pobytu na kolonii. Dla osób nieubezpieczonych w KRUS jest możliwość skorzystania z wyjazdu w pełnej kwocie (1900 zł). Cena obejmuje przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie i atrakcje.