Łącząc się w żałobie i smutku składamy

Pani Marzenie Doleckiej-Jocek
Sekretarz Gminy Modliborzyce

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Dziadka

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach
oraz Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach

Burmistrz Modliborzyc
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach
i Jednostek Organizacyjnych Gminy Modliborzyce