4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem.

        Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej słowa podziękowania za poświęcenie i służbę w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia oraz za stałe wzbogacanie dorobku strażackiego.