Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.) + wzór Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego + wzór Zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania + wzór Wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Więcej informacji  

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_aktualnosci/59672