W poniedziałek, 6 maja 2024 r., odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Modliborzycach IX kadencji (2024-2029).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszą sesję Rady Miejskiej rozpoczęła najstarsza wiekiem radna Pani Danuta Tęcza.
        Nowym radnym zaświadczenia o wyborze wręczyła przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Magdalena Kapusta wraz z zastępcą - Panią Barbarą Błońską.
       Tekst roty ślubowania radnych: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, odczytała najmłodsza radna IX kadencji - Pani Marzena Pietras.
       Podczas sesji odbyły się głosowania tajne dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących. W prezydium rady zasiedli:
Adam Kapusta – Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach,
Michał Kuźnicki – wiceprzewodniczący,
Piotr Drzymała – wiceprzewodniczący.

Skład Rady Miejskiej IX Kadencji:
1. Paweł Biały (Pasieka)
2. Marta Bryk (Zarajec)
3. Piotr Drzymała (Wolica Druga)
4. Adam Kapusta (Modliborzyce)
5. Mariusz Kędra (Kolonia Zamek)
6. Marian Kucia (Stojeszyn Pierwszy)
7. Michał Kuźnicki (Wierzchowiska Pierwsze)
8. Mariusz Lenart (Wierzchowiska Drugie)
9. Marzena Pietras (Dąbie)
10. Maria Piotrowska (Stojeszyn Drugi)
11. Mateusz Rudnicki (Modliborzyce)
12. Marta Sobieszczańska (Słupie)
13. Danuta Tęcza (Modliborzyce)
14. Roman Widz (Wierzchowiska Pierwsze)
15. Jolanta Woźniak (Majdan).


      W trakcie sesji wybrane zostały również składy osobowe pięciu komisji stałych rady miejskiej:
1) Komisji Rewizyjnej: Danuta Tęcza (przewodnicząca), Paweł Biały (zastępca przewodniczącego), Mariusz Kędra (członek),
2) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Marian Kucia (przewodniczący), Mateusz Rudnicki (wiceprzewodniczący), Roman Widz (członek), Danuta Tęcza (członek), Jolanta Woźniak (członek);
3) Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Maria Piotrowska (przewodnicząca), Marian Kucia (zastępca przewodniczącego), Piotr Drzymała (członek), Machał Kuźnicki (członek), Mateusz Rudnicki (członek);
4) Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska: Marta Bryk (przewodnicząca), Roman Widz (zastępca przewodniczącego), Marzena Pietras (członek), Paweł Biały (członek), Jolanta Woźniak (członek);
5) Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury: Michał Kuźnicki (przewodniczący), Maria Piotrowska (zastępca przewodniczącego), Mariusz Lenart (członek), Marta Bryk (członek), Marta Sobieszczańska (członek).

     Podczas sesji zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Modliborzyc odebrał również Witold Kowalik, który wobec Rady Miejskiej złożył ślubowanie o następującej treści: Obejmując urząd Burmistrza Modliborzyc, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz Gminy Modliborzyce.

DSC3800
DSC3584
DSC3588
DSC3594
DSC3598
DSC3604
DSC3607
DSC3610
DSC3617
DSC3623
DSC3628
DSC3629
DSC3632
DSC3643
DSC3645
DSC3658
DSC3652
DSC3666
DSC3699
DSC3704
DSC3713
DSC3742
DSC3738
DSC3748
DSC3759
DSC3775
DSC3778
DSC3785
DSC3788
DSC3790
DSC3800 DSC3584 DSC3588 DSC3594 DSC3598 DSC3604 DSC3607 DSC3610 DSC3617 DSC3623 DSC3628 DSC3629 DSC3632 DSC3643 DSC3645 DSC3658 DSC3652 DSC3666 DSC3699 DSC3704 DSC3713 DSC3742 DSC3738 DSC3748 DSC3759 DSC3775 DSC3778 DSC3785 DSC3788 DSC3790