Jednostka OSP Stojeszyn obchodzić będzie niebawem 69. rocznicę swojej działalności. Za powstanie aktualnie działającej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojeszynie przyjęto bowiem uznawać październik 1955 roku, choć przed II wojną światową, w latach od 1937 do 1943 w Stojeszynie już taka Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonowała.

       Liczyła 20 druhów. Została ona jednak rozwiązana przez okupanta. Domniemywać należy, że hitlerowcy obawiali się tej organizacji zrzeszającej polskich patriotów, a także nie zwracali żadnej uwagi na ochronę przed pożarami mieszkańców Stojeszyna i posiadanej przez nich drewnianej zabudowy gospodarstw.
       Dopiero po zawierusze wojennej i przemianach ustrojowych odrodził się pomysł założenia straży. Zarząd OSP, który zainicjował powstanie jednostki w 1955 roku, dał Ochotniczej Straży Pożarnej solidne podstawy do funkcjonowania. Od 1955 roku po dziś dzień nieprzerwanie, druhowie wierni hasłu: „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” niosą pomoc, ratują ludzkie mienie i życie. Dbają o majątek jednostki, unowocześniają sprzęt i rozwijają swoje umiejętności.
      Plany pozyskania pierwszego wozu bojowego pojawiły się wraz z wybudowaniem murowanej strażnicy.
     Marzenie zarządu i długoletniego naczelnika: Stanisława Wójcika spełniło się w 1969 roku, kiedy to w Stojeszynie pojawił się nowy samochód marki Żuk wraz z pełnym wyposażeniem. Przekazania wozu strażackiego dokonał  Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim druh Henryk Dyguś.
      Samochód znacząco ułatwiał służbę i radykalnie poprawiły się zdolności bojowe OSP Stojeszyn. W połączeniu z motopompą M-800 otrzymaną w 1956 roku, jednostka mogła szybko dotrzeć w pobliże miejsca zagrożenia i dysponowała wyposażeniem do podawania wody. Strażacy dbali o posiadany sprzęt aby niezawodnie służył w akcjach gaśniczych. Ćwiczyli, startowali w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując nierzadko czołowe miejsca. Kontynuowana była także rozbudowa obiektu Domu Strażaka w Stojeszynie. Trzeba przyznać, że Żuk – produkt zakładu w Lublinie - był oczkiem w głowie dla druhów, ale nie tylko w Stojeszynie. Żuki zapisały się złotymi zgłoskami w historii całego polskiego pożarnictwa. Bardzo długo jeździły i gasiły pożary choć zadbać o ich sprawność było coraz trudniej.
       Dopiero po 32 latach nastąpił przełom. 9 września 2001 roku w Stojeszynie pojawił się francuski samochód Berliet 770KB. Wóz bojowy przekazał pan Witold Kowalik – obecny burmistrz a ówczesny Wójt Gminy Modliborzyce. Był to wielki moment radości dla jednostki. Samochód, mimo że używany jednak zaspokajał w zupełności aktualne wtedy potrzeby. Wieloletni prezes druh Stanisław Flis się cieszył, wszystkich druhów rozpierała duma a okoliczne wsie i ich mieszkańcy mieli również powody do optymizmu bo postępował rozwój OSP Stojeszyn.
    Jednocześnie kontynuowane były inwestycje i remonty posiadanej przez OSP infrastruktury. Zwiększano zasób posiadanego mienia i wyposażenia. Rosło bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a co za tym idzie - warunki egzystencji całej społeczności lokalnej. Rosło również wsparcie samorządu Gminy Modliborzyce i stojącego na jego czele Wójta Witolda Kowalika, który widział potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i dbał o nie.
      Dowodem tego był kolejny wóz bojowy jaki trafił do Stojeszyna, przekazany 13 grudnia 2013 roku w Lubartowie nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit. Zakup został sfinansowany ze środków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz budżetu Gminy Modliborzyce. Dostawcą wozu strażackiego była firma Frank Cars z Częstochowy. Pojazd kosztował 228 tys. zł i spełniał oczekiwania druhów z naszej jednostki oraz dawał gwarancję niezawodności.
      Kolejna data w historii wozów bojowych naszej OSP to 2016 rok, kiedy to jednostkę opuszcza Berliet trafiając do druhów z Wolicy Drugiej a w Stojeszynie zostaje zastąpiony przez używany średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki Iveco Magirus.
     Sprawy nabierają tempa wraz z włączeniem OSP w Stojeszynie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak podjął taką decyzję 23 grudnia 2019 roku.
     Od tamtego momentu priorytetem dla zarządu OSP stało się pozyskanie nowoczesnego wozu strażackiego, który dołączyłby do lekkiego samochodu Ford Transit i zastąpił blisko 40-letnie Iveco Magirus. Z uporem i determinacją dążyliśmy do realizacji zamierzonego celu aby równocześnie zwiększyć poziom zabezpieczenia operacyjnego w Gminie Modliborzyce oraz w Powiecie Janowskim. Udało się... dzięki zrozumieniu i zaangażowaniu Burmistrza Modliborzyc pana Witolda Kowalika. Na wysokości stanęli również radni Rady Miejskiej w Modliborzycach. Mocno zakupem interesował się również Poseł na Sejm RP pan Michał Moskal. Obecnie, dzięki zakupowi, nasza jednostka może skuteczniej działać udzielając pomocy zagrożonym i poszkodowanym w terenie gdzie jest usytuowana, a więc w bliskim sąsiedztwie pól, Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, a także w bliskim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Modliborzyce na drodze S19.

    12 maja 2024 r. spotykaliśmy się aby oficjalnie poświęcić i dokonać przekazania samochodu, który do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojeszynie trafił 17 października 2023 roku. Mowa oczywiście o nowym średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym francuskiej marki Renault. Jest to model MDB3 D16 HIGH K P4x4 280E6 z ogumieniem bliźniaczym na tylnej osi wyprodukowany w 2023 roku. Samochód wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów, 300 litrów środka pianotwórczego oraz autopompę o wydajności 2965 litrów/minutę. Samochód specjalistyczny zabudowała firma MOTO-TRUCK Sp. z o. o. z Kielc. Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła:
1 mln 050 tys. 420,00zł.

Na zakup samochodu OSP pozyskała dofinansowanie z kilku źródeł:

- Gmina Modliborzyce przekazała 540 tys. 420,00zł ze środków własnych,
- MSWiA za pośrednictwem KG PSP przekazało 355 tys. 000,00zł ze środków dotacji dla jednostek KSRG, w ramach realizacji zadania publicznego
pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie przekazał 100 000,00zł,
- Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie przekazała 25 000,00zł,
- Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. z siedzibą w Bogdance przekazała 20 000,00zł,
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. z siedzibą w Puławach przekazała 10 000,00zł.

Za to że ta historia dobrze się kończy, dziękujemy wszystkim osobom nam przychylnym, których było wiele na każdym kroku realizacji zadania.

A.K.

DSC4086
DSC4088
1000019258
1000019261
1000019259
1000019271
1000019260
1000019243
1000019246
1000019249
1000019275
1000019273
1000019269
1000019266
1000019264
1000019262
DSC4086 DSC4088 1000019258 1000019261 1000019259 1000019271 1000019260 1000019243 1000019246 1000019249 1000019275 1000019273 1000019269 1000019266 1000019264 1000019262