Łącząc się w żałobie i smutku z Rodziną
składamy wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

śp. Teresy Kucharczyk
Sołtys Modliborzyc  w latach 2001-2007 oraz 2015-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach
oraz
Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach

Burmistrz Modliborzyc
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach