W środę, 26 czerwca 2024 roku na budynku dawnej synagogi, obecnie siedzibie Gminnego Ośrodka kultury w Modliborzycach, miało miejsce odsłonięcie tablicy ”Pamięci Żydów z Modliborzyc – obywateli polskich zamordowanych przez Niemców w latach 1942-1943 w czasie akcji Rainhardt”.

     W uroczystości wziął udział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, profesor Sabina Bober z Pracowni Studiów nad Holokaustem Żydów Polskich i Europejskich KUL oraz Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, radni, kierownicy jednostek, mieszkańcy Modliborzyc.
      Tablicę odsłonięto w ramach programu PAMIĘĆ JEST NASZYM OBOWIĄZKIEM. Projekt powstał podczas obchodów upamiętniających pomordowanych w trakcie Akcji Reinhardt na Lubelszczyźnie. Jego inicjatorem jest Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Tablice z brązu zostały przekazane do 124 miejscowości województwa lubelskiego, w których społeczność żydowska stanowiła znaczący procent wszystkich mieszkańców.


      Pierwsze wzmianki o Żydach w Modliborzycach pochodzą z połowy XVII wieku, choć osadnictwo żydowskie – na szerszą skalę – nastąpiło dopiero na przełomie XVII i XVIII stulecia. W 1674 r. mieszkało tu 34 Żydów, stanowiących ponad 20% populacji.
W XVII i XVIII w. nastąpił szybki rozwój demograficzny miejscowej społeczności żydowskiej. W latach 60. XVIII w. mieszkało tu już ok. 350 osób wyznania mojżeszowego. W tym okresie w Modliborzycach zbudowano murowaną synagogę.
W 1827 r. notowano 312 Żydów. Pod koniec lat 90. XIX stulecia Żydzi stanowili już ponad 45% mieszkańców osady. Podobnie jak w wielu innych miejscowościach, głównym źródłem utrzymania ludności żydowskiej były handel i rzemiosło.
Na początku lat 20. XX w. Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców Modliborzyc. W 1921 r. było ich 957 na 1913 mieszkańców. Pod zarządem gminy znajdowały się: synagoga, mykwa (łaźnia), rzeźnia rytualna, przytułek dla ubogich oraz cmentarz (założony prawdopodobnie w XVIII w. przy drodze na Majdan, został zniszczony podczas II wojny światowej).
       W marcu 1941 r. Niemcy przywieźli do Modliborzyc dużą grupę Żydów z Wiednia i Pragi Czeskiej. Bez mała tysiąc (1031 osób) osób rozlokowano w domach na terenie osady, jednak wkrótce część z nich zmarła z powodu chorób i głodu. W czerwcu 1942 r. w getcie znajdowało się łącznie ok. 2,2 tys. osób.
     Nie brakło przypadków, gdy miejscowi gospodarze ratowali z narażeniem życia swoich sąsiadów - Żydów. W zabudowaniach gospodarstwa Aleksandra i Sabiny Dziadoszów z Modliborzyc schronienie znalazł Wiliam Toytman i miejscowy Żyd o nazwisku Śpiewak, który wcześniej znalazł schronienie w zabudowaniach u Orłowskiego.
    Likwidacja getta w Modliborzycach miała miejsce 18 października 1942 roku (akcja "Reinhardt", której celem było wymordowanie ludności żydowskiej z pięciu dystryktów Generalnego Gubernatorstwa (warszawskiego, radomskiego, krakowskiego, lubelskiego i galicyjskiego). 1300 osób przepędzono do Zaklikowa (według innych źródeł do Kraśnika), a stąd 1 listopada deportowano do obozu zagłady w Bełżcu.

Źródło:
www. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/m/521-modliborzyce/99-historia-spolecznosci/137692-historia-spolecznosci
Wieści Gminne. 380 lat lokacji Modliborzyc, wydanie specjalne wrzesień 2011.
Kubiszyn M., "Śladami Żydów. Lubelszczyzna", 2011.

DSC6414
DSC6469
DSC6465
DSC6472
DSC6475
DSC6485
DSC6492
DSC6508
DSC6487
DSC6504
DSC6525
DSC6511
DSC6530
DSC6535
DSC6540
DSC6545
DSC6554
DSC6558
DSC6581
DSC6567
DSC6414 DSC6469 DSC6465 DSC6472 DSC6475 DSC6485 DSC6492 DSC6508 DSC6487 DSC6504 DSC6525 DSC6511 DSC6530 DSC6535 DSC6540 DSC6545 DSC6554 DSC6558 DSC6581 DSC6567