Drodzy Mieszkańcy, w związku z utrzymującą się suszą apeluję do mieszkańców Gminy Modliborzyce o racjonalne korzystanie z wody pochodzącej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów socjalno-bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów. 

Celem apelu jest ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas suszy oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę.