Gmina Modliborzyce informuje, że w dniach od 01.02.2016 r. do 26.02.2016r. będą prowadzone zapisy osób chętnych do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie "Wsparcie wykorzystania OZE" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w następującym zakresie:
  • montaż kolektorów słonecznych
  • montaż instalacji fotowoltaicznych
  • montaż kotłów centralnego ogrzewania  (na biomasę)