Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, iż na terenie Powiatu Janowskiego od stycznia br. rozpoczęły działalność punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65. lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Co obejmuje?


Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, znajduje się w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 (budynek internatu ZST) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych prowadzonym przez organizację pozarządową - Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 6/6.

Usytuowanie i harmonogram prowadzenia przez Związek Młodzieży Wiejskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Janowskiego codziennie od poniedziałku do piątku

 l.p.nazwa jednostki udostępniającej lokalusytuowanie lokaluDni tygodnia i godziny działania punktu
1

Urząd Gminy

 Batorz

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 23Co drugi poniedziałek - od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Chrzanów)
2

Urząd Gminy

Chrzanów

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 14Co drugi poniedziałek - od 9.00 do 13.00 (zamiennie z Gminą Batorz)

3

Urząd Gminy GodziszówSiedziba Urzędu Gminy pok. Nr 3Wtorek od 9.00 do 13.00
4

Urząd Gminy

Dzwola

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 6Środa od 9.00 do 13.00
5Urząd Gminy ModliborzyceSiedziba Urzędu Miejskiego pok. Nr 5Czwartek od 9.00 do 13.00

6

Urząd Gminy

Potok Wielki

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr Piątek od 9.00 do 13.00
Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.