W związku z realizacją projektu pt.: E-CENTRA - AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do mieszkańców gimny z gorącą i pilną prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

http://www.ankietka.pl/ankieta/210207/ankieta-gmina-modliborzyce.html