Już za kilka tygodni planowane jest  uruchomienie Dziennego Domu "Senior- WIGOR", o którym ostatnio wiele się mówi w naszej gminie. Obecnie trwają intensywne prace adaptacyjne  w budynku dawnej plebanii przy kościele w Modliborzycach bo tam właśnie osoby po 60 roku życia będą mogły miło i bezpiecznie spędzać swój czas w ciągu dnia. 

 

Na naszym terenie notuje się coraz więcej seniorów nieaktywnych zawodowo i niestety większość spośród nich wycofuje się z życia społecznego. Dom "Senior-WIGOR" jest dla każdego kto ze względu na swój wiek potrzebuje wsparcia w czynnościach dnia codziennego lub usług wspomagających funkcjonowanie w środowisku.
Uczestnicy będą mieli do dyspozycji salę klubowo-biblioteczną, salę rehabilitacyjną, pokój do terapii indywidualnej, gabinet pielęgniarski, pokój do wypoczynku, jadalnię z aneksem kuchennym oraz dostosowany do potrzeb węzeł sanitarny. Rodzaj zajęć zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. Przewiduje się zajęcia usprawniające zdrowie fizyczne oraz psychiczne (np. ćwiczenie pamięci), muzykoterapia, warsztaty taneczne, terapia zajęciowa (florystyka, robótki ręczne?), warsztaty kulinarne i komputerowe. Ważnym elementem jest rehabilitacja indywidualna i grupowa. Planuje się też spotkania tematyczne z zaproszonymi specjalistami np. z dietetykiem, lekarzem, policjantem, prawnikiem, psychologiem, itp. Seniorzy będą mogli także skorzystać z posiłku.
Dom "Senior-WIGOR" ma być czynny we wszystkie dni robocze przez 8 godzin dziennie.
Nabór osób rozpoczyna się 15 grudnia 2015r.
Informacji o zasadach uczestnictwa można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach tel. 15 8715 108 lub na www.modliborzyce.pl

 

Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Modliborzycach
Bożena Skowrońska

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego

"Senior-WIGOR" na lata 2015-2020