Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach włączając się w międzynarodową kampanię "16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet", która prowadzona jest w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2015r. informuje, iż w tych dniach w tutejszym Ośrodku można uzyskać pomoc i porady dotyczące przeciwdziałania przemocy:
- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 9.30.
- we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.50.

Kampania ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i sytuację kobiet krzywdzonych przemocą i zaktywizowanie służb, instytucji do podejmowania działań chroniących kobiety.
Ponadto informujemy mieszkańców Gminy Modliborzyce, że w kampanii tej bierze również udział Komenda Główna Policji. Stosowną pomoc można uzyskać podczas pełnionych przez policjantów dyżurów operacyjnych w godzinach od 6.00-14.00 i 14.00 22.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Informacja.pdf