Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg" zapraszają przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, lokalnych organizacji, stowarzyszeń, radnych i sołtysów, a także zainteresowanych mieszkańców gminy do udziału w kolejnym spotkaniu dotyczącym opracowania "Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych w Gminie Modliborzyce na lata 2016-2023"

Zaproszenie.pdf